Tehnologija

Prednosti gradnje slamom nad konvencionalnim sustavima gradnje su održivost i prirodna obnovljivost slame, visoka energetska učinkovitost, visok stupanj toplinske i zvučne izolacije, smanjen rizik od požara, laka dostupnost i niska cijena. 

Zid izgrađen od slame omogućava manju potrošnju goriva potrebnog za grijanje (u slučaju da se grijete na neko od fosilnih goriva), a time i smanjenje emisije CO2 u atmosferu. Kod ožbukanih slamnatih zidova rizik od požara je znatno manji nego kod npr. tradicionalnih drvenih zidova. 

Rizik od truljenja svodi se na minimum ugradnjom potpuno suhe slame. Kako bi se slamu zaštitilo od vanjskih utjecaja, ona se obvezno mora ožbukati. Najčešće se koriste vapnene žbuke, a glinena žbuka je također dobar, i jeftiniji, izbor. Slamu je poželjno žbukati prirodnim žbukama jer one dopuštaju disanje zidova i na taj način sprječavaju truljenje slame.

Kuće izgrađene od slame izgledaju kao i one izgrađene od bilo kojeg drugog materijala. Točnije, mogu izgledati kako god poželite. 

Tehnologija

Prednosti gradnje slamom nad konvencionalnim sustavima gradnje su održivost i prirodna obnovljivost slame, visoka energetska učinkovitost, visok stupanj toplinske i zvučne izolacije, smanjen rizik od požara, laka dostupnost i niska cijena. 

Zid izgrađen od slame omogućava manju potrošnju goriva potrebnog za grijanje (u slučaju da se grijete na neko od fosilnih goriva), a time i smanjenje emisije CO2 u atmosferu. Kod ožbukanih slamnatih zidova rizik od požara je znatno manji nego kod npr. tradicionalnih drvenih zidova. 

Rizik od truljenja svodi se na minimum ugradnjom potpuno suhe slame. Kako bi se slamu zaštitilo od vanjskih utjecaja, ona se obvezno mora ožbukati. Najčešće se koriste vapnene žbuke, a glinena žbuka je također dobar, i jeftiniji, izbor. Slamu je poželjno žbukati prirodnim žbukama jer one dopuštaju disanje zidova i na taj način sprječavaju truljenje slame.

Kuće izgrađene od slame izgledaju kao i one izgrađene od bilo kojeg drugog materijala. Točnije, mogu izgledati kako god poželite. 

VUPRO d.o.o.

Parobrodarska 5, 32000 Vukovar,

telefon: +385 (0) 32 444 005 i +385 (0) 99 44 377 33

OIB: 69893890887 MB: 4465059 IBAN: HR4923600001102509927

 

PRONAĐITE NAS NA KARTI

designer17